سفارش تبلیغ
صبا

راه اندازی دو تارنما در حوزهی ایرانشناسی

تارنمای ایران‌بوم  (که به کیستی و چیستی ایرانیان می‌پردازد) و تارنمای جشن‌های ایرانی راه‌اندازی شد.

تارنگار تاریخ و ادبیات ایران زمین از این پس به روز نخواهد شد.

نوشتارهای تاریخ و ادبیات ایران زمین را از این پس در تارنماهای یادشده دنبال کنید.

پاینده فر و فرهنگ ایران

بدرود

http://www.iranboom.ir

http://www.iranboom.info